Eiendomsmagasinet

Planprosesser – Hvordan avstemme både kommunens og utbyggernes forventninger?

Nyheter / fredag, 28 juli, 2017

Av Gaute Baarøy og Arne Christian Landsvik i A/STAB AS Kommunen må følgelig balansere en lang rekke hensyn når retningslinjene for kommunal arealforvaltning fastsettes.  Hovedsakelig kommer disse til uttrykk i arealplanen (KPA) og deres behandling og vedtakelse av private planforslag. I den nye KPA-en legger Bergen kommune opp til en ytterligere fortetting som skal dekke […]

Dette er Bergens beste byggeprosjekter

Nyheter / fredag, 28 juli, 2017

– Grieghallen. Bygget var svært radikalt da det ble bygget og det er fremdeles et stolt sterkt og ujålete bygg. Det er et bygg som har gjort som alkymisten, skapt grå stein om til gull. Grieghallen er det sterkeste kulturbygget i Norge gjennom alle tider. Det ble til gjennom stort mot og djerv vilje, sier Marlies […]

Varierende leiemarked i Fyllingsdalen

Nyheter / onsdag, 26 juli, 2017

Av Aasa Christine Stoltz Ifølge meglere Eiendomsmagasinet har vært i kontakt med, har Fyllingsdalen mye å by på. Med gode veisystemer, vedtaket fra 2014 om å legge bybanen til Fyllingsdalen før den nye linjen mot Åsane og beliggenheten mellom sentrum og flyplassen, ligger alt til rette for at den positive utviklingen meglerne ser i Fyllingsdalen, […]

Boligutviklerne må sikte seg inn mot en ny kjøpergruppe

Nyheter / mandag, 24 juli, 2017

– Unge mennesker har vært driverne i den urbane utviklingen. Det er denne kjøpergruppen eiendomsutviklerne har bygget boliger for. Slik vil det ikke være fremover, sier Victor Norman. Han mener at eiendomsutviklerne fremover i langt større grad må sikte seg inn mot en helt annen kjøpergruppe, nemlig pensjonistene. Det blir langt flere av dem og […]

Biltema får flytte-nei

Nyheter / fredag, 21 juli, 2017

Fylkesmannen mener at tillatelsen til en detaljhandel i et nytt varehus på Haukås er i strid med en rekke politiske føringer. Flyttingen av virksomheten vil føre til byspredning og mer bilbasert handel, mener de, skriver Bergensavisen. De minner om at kommunen har inngått en avtale med staten om nullvekst i personbilbruken, og at bystyret har […]

Schjødt flytter over Vågen

Nyheter / fredag, 21 juli, 2017

 – Bakgrunnen er først og fremst at vi har behov for mer plass. Vi har utnyttet dagens lokaler til det fulle, samtidig som vi opplever en positiv utvikling og trenger derfor mer plass for å vokse, sier kontorleder hos Schjødt i Bergen, Sindre Søndenå Andersen. Plass til å vokse Grieg-Gaarden har blitt større. Bygget som av […]

Antallet leiesøk i Bergen stuper

Nyheter / onsdag, 19 juli, 2017

– De søkene vi har funnet er Kriminalomsorgen og advokatfirmaet Schjødt. De har begge hatt søk etter cirka 1500 kvadratmeter, sier daglig leder i Kyte Eiendom, Lars Morten Kyte. Ned fra over 20.000 kvadratmeter Samlet har altså aktører i Bergen så langt i år søkt etter 3000 kvadratmeter. Ser vi på fjoråret er dette er […]

Her kommer konverteringsprosjektene

Nyheter / tirsdag, 18 juli, 2017

Spelhaugen-prosjekter er et konverteringsprosjekt, hvor det som tidligere har vært et industriområde nå skal utvikles til en by med høyt innslag av boliger. Angarde som er utvikler av området ønsker å utvikle et boligområde hvor folk trives uansett alder, og hvor man med ulike handels- og aktivitetsmuligheter vil gjøre strøket levende og attraktivt. Samtidig ønsker de […]

Konverteringsprosjekter kan 
gi nesten 10.000 nye boliger

Nyheter / mandag, 17 juli, 2017

– Vi ser at svært mange eiendomsaktører vurderer å gjøre utrangerte kontorbygg om til boliger. Aktiviteten i bergensmarkedet preges helt klart av en stor konverteringsbølge, sier daglig leder av Opus, Nancy Jøssang. Mye på Sandsli Sammen med Opus har vi forsøkt å danne oss et bilde over hvilke ulike konverteringsprosjekter som finnes i Bergen. Listen […]

– Avgjørende at Marin Klynge legges til Dokken

Nyheter / fredag, 14 juli, 2017

– Legger man den marine klyngen til Dokken vil den kunne fungere som en motor ikke bare for utviklingen av Dokken, men store deler av Bergen, sier Fredrik Barth i Asplan Viak. Plass nok Sammen med EGD Property, Obos og MAD arkitekter står de bak Visjon Dokken, en plan som viser hvordan utviklingen av Dokken […]

Lærer av verdens smarteste
bygg for å bygge enda smartere

Nyheter / onsdag, 12 juli, 2017

– The Edge er et utrolig bra prosjekt, men det er flere ting som kunne blitt gjort enda bedre. I Sola Airport Arena skal vi lære av alt som ikke fungerer optimalt i The Edge for så å bygge et enda bedre smartbygg, sier Frode Aardal i Atea. I samarbeid med Skanska, Microsoft, Schneider Electric […]

Kunstnere har tatt over
de gamle Sabb-lokalene

Nyheter / tirsdag, 11 juli, 2017

– Jeg hadde vært på jakt etter lokaler hvor jeg kunne grisle og bråke litt. Den dagen da jeg kom over disse lokalene hadde jeg syklet ut til Laksevåg og sett på noen lokaler, uten å finne det jeg var på jakt etter. Jeg tok så turen innom Frydenbø, som først viste meg noen lokaler som […]

Krav til klarhet skapte uenighet i Kofa

Nyheter / mandag, 10 juli, 2017

Av advokat og tidligere sekretariatsleder i KOFA, Henrik Lande og advokat (H) Pål Magne Bakka, Harris Sveio kommune skulle oppføre nybygg og rehabilitere en skole. I konkurransegrunnlaget var  det oppstilt følgende kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav som skapte forvirring blant leverandørene, og uenighet i KOFA: «Dokumentasjon av Sentral godkjenning tiltaksklasse 2 eller dokumentasjon som kan sannsynliggjøre at […]

Savner god, helhetlig arkitektur i Bergen

Nyheter / mandag, 10 juli, 2017

Av Aasa Christine Stoltz Svanes sier det er en utfordring i Bergen å oppnå god nok kvalitet på det som bygges. Ofte ender det opp som en diskusjon hvor utbyggere og kommunen har ulike meninger for hva som er god kvalitet og arkitektur, istedenfor at man enes om hva dette faktisk innebærer. —  Vi sliter […]

Byarkitekt med store visjoner for Bergen

Nyheter / fredag, 7 juli, 2017

Av Aasa Christine Stoltz — God arkitektur har ringvirkninger som vi ikke vet rekkevidden av, sier Molden og utdyper; — Arkitektur har en veldig kraft i seg. Jeg vil gjerne skape muligheter og gi folk smaken på arkitektur og dets merverdi. Smaken på hva gode steder er. Smaken på at god arkitektur skaper entusiasme, interesse, en bedre by […]

Å ikke bygge energieffektivt oppfattes nå som risikabelt

Nyheter / torsdag, 6 juli, 2017

– Dette er ett av funnene i en spørreundersøkelse som vi har foretatt sammen med miljøstiftelsen Zero, sier kommunikasjonsdirektør i Sweco, Peter Hagen. Syv barrierer I Energimeldingen har Stortinget satt som mål at Norge skal oppnå en energisparing på 10TWh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. Sweco og miljøstiftelsen Zero har spurt en rekke av landets […]

Nordea Liv kjøper Havnespeilet i Sandnes

Nyheter / onsdag, 5 juli, 2017

– Vi gjør denne investeringen fordi Havnespeilet er et flott nytt bygg som vil gi oss god avkastning, sier Nils Arne Gundersen, investeringsdirektør for eiendom i Nordea Liv. Nordea Liv kjøper Havnespeilet av Det Stavangerske Investeringsselskap AS som har stått for utvikling og bygging på eiendommen. Brutto eiendomsverdi er 262,5 millioner kroner og transaksjonen er […]

LAB Entreprenør AS bygger nytt TINE meieri

Nyheter / mandag, 3 juli, 2017

Det nye meieriet på Flesland blir Nordens mest effektive, fremtidsrettede og lønnsomme anlegg for produksjon av melk, juice og fløte, samt klargjøring for distribusjon til kunder i Hordaland og Sogn og Fjordane. Entreprisen har en estimert verdi på MNOK 300 ekskl. mva., og arbeidene starter i august 2017 med overlevering sommeren 2019. LAB Entreprenør AS […]

TEK17 trer i kraft 1. juli 2017 – hva er nytt?

Nyheter / mandag, 3 juli, 2017

Av senioradvokat Claus Holm Isaksen og senioradvokat Rasmus Andre Svor i Harris De viktigste definisjonene i forskriften er nå samlet i § 1-3. Tidligere var definisjonene delt mellom en rekke paragrafer. Lovgiver har fokusert på å gjøre språk og struktur i forskriften bedre, og mer tilgjengelig for brukere. Blant annet er oppbygningen av forskriften forsøkt tilpasset […]

Er det prosjektert etter TEK10, men ikke sendt inn søknad til kommunen?

Nyheter / mandag, 3 juli, 2017

  Av: Ingrid Sævold Moe, Seniorrådgiver/jurist Sweco Norge AS Ny Forskrift om tekniske krav til byggverk – TEK17 – trådte i kraft 01.07.2017, på samme tidspunkt ble TEK10 opphevet.  Forskriftsteksten med tilhørende veiledning ligger tilgjengelig på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider, www.dibk.no. TEK17 § 17-2 angir overgangsbestemmelser som besvarer hvilke valgmuligheter man har, etter at […]

Nyhetsbrev Eiendomsmagasinet

Få det beste av Eiendomsmagasinet i din innboks