Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA

Bransjer: Advokater

Thormøhlens gate 53 D 5006 Bergen

55 62 95 00
www.gmco.no

Garmann Mitchell leverer forretningsjuridiske tjenester fra kontorer i Bergen og Oslo. Vi verdsetter kunnskap, integritet og resultater. Det gjør også de oppdragsgivere vi ønsker å være rådgiver for. I praksis betyr dette å fokusere på kvalitet og etterstrebe tett relasjon mellom oppdragsgiver og utførende advokat. Vi legger vekt på å tilegne oss kunnskap om de målene oppdragsgiver har for sin virksomhet slik at oppdrag utføres med disse for øyet. Man trenger da heller ikke starte fra grunnlinjen ved neste oppdrag. Det sparer tid og kostnader. Tilgjengelighet og profesjonell opptreden står sentralt i måten vi utfører våre oppdrag på.

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no