Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Henrik Lande og advokat (H) Pål Magne Bakka, Harris

Krav til klarhet skapte uenighet i Kofa

KOFA sak 2017/36 viser at anskaffelsesregelverkets krav til klarhet kan være krevende å håndtere både for innkjøpere og for KOFA.

Kommentar

mandag 10. juli 2017 11:43 (Oppdatert 6. mars 2018 10:22)

Av advokat og tidligere sekretariatsleder i KOFA, Henrik Lande og advokat (H) Pål Magne Bakka, Harris

Sveio kommune skulle oppføre nybygg og rehabilitere en skole. I konkurransegrunnlaget var  det oppstilt følgende kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav som skapte forvirring blant leverandørene, og uenighet i KOFA:

«Dokumentasjon av Sentral godkjenning tiltaksklasse 2 eller dokumentasjon som kan sannsynliggjøre at lokal godkjenning vil bli gitt i tiltaksklasse 2

Kravet er at tilbyder skal ha den tilstrekkelige faglige kompetanse slik at han kan få de nødvendige tillatelser som kreves etter plan- og bygningslova

KOFA har tidligere slått fast at sentral godkjenning ikke kan kreves som ubetinget kvalifikasjonskrav, og reglene om lokal godkjenning for ansvarsrett var nylig opphevet da Sveio kommune kunngjorde konkurransen.

Dermed var det ikke enkelt å fastslå hvordan kravet skulle oppfylles her, og kommunens tildeling av kontrakt ble påklaget. Klager mente blant annet at kvalifikasjonskravet var ulovlig og konkurransen måtte avlyses.

Flertallet
Flertallet mente at kommunen hadde brukt et kvalifikasjonskrav som brøt med kravet til klarhet. Kvalifikasjonskravet var derfor ulovlig, og konkurransen måtte avlyses.

Mindretallet
Mindretallet var enig i at kravet til dokumentasjon her ikke ga mening, men la vekt på at det var forskjell på dokumentasjonskrav og kvalifikasjonskrav. Selv om det var mangler ved dokumentasjonskravet, ville kvalifikasjonskravet likevel kunne benyttes. Leverandørene kunne uansett ha oppfylt dokumentasjonskravet ved alternativ dokumentasjon, og det var ikke opplysninger om at utformingen av kvalifikasjons- og dokumentasjonskravet har fått potensielle tilbydere til å avstå fra å delta i konkurransen. Dermed pliktet ikke kommunen å avlyse konkurransen.

Viktigheten av klarhet
Mindretallets syn er pragmatisk, og kan forsvares på bakgrunn av en fortolkning av kvalifikasjonskravet isolert sett. Likevel blir det fort vanskelig for leverandørene å vite hva som kreves av kvalifikasjoner på grunn av sammenhengen med dokumentasjonen som kreves. I en slik situasjon virker flertallets syn å ha mye for seg. Hvis en vanlig oppegående leverandør må spørre seg hva innkjøper har ment vil fort kravet til klarhet føre til at konkurransen må avlyses.

Lenke til avgjørelsen finnes her: http://www.kofa.no/PageFiles/6239/2017-36%20Klagenemndas%20avgj%C3%B8relse.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Flere eiendommer er i spill

Nyheter / onsdag 14. mars 2018

Entra måtte gi bort dette bygget gratis

Nyheter / tirsdag 13. mars 2018

Gir seg som direktør hos AB Eiendommer

Nyheter / mandag 12. mars 2018

Tidenes største eiendomstransaksjon

Nyheter / fredag 9. mars 2018

Forventer stigende leiepriser i sentrum

Nyheter / onsdag 7. mars 2018

Opus styrker seg på plan- og byggesaksjuss

Nyheter / tirsdag 6. mars 2018

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no