Eiendomsmagasinet
Fra venstre: Jan A. Hestås, konsernsjef i Kruse Smith, sammen med Jens Ove Klev som er økonomi- og finansdirektør (Foto: Kruse Smith)

– Resultatene for begge selskapene burde vært vesentlig bedre

Et krevende eiendomsmarked på sørvestlandet og tap i hundremillionersklassen på et gammelt prosjekt ga et svakt 2016-resultat for Kruse Smith-konsernet.

Torgeir Hågøy

onsdag 31. mai 2017 7:16 (Oppdatert 26. juni 2017 10:15)

Konsernets omsetning var på 3,8 milliarder kroner, som var 350 millioner kroner lavere enn i 2015. Driftsresultat ble minus 24,2 millioner kroner. Det tilsvarende tallet for 2015 var pluss 23,4 millioner. Ordinært resultat før skatt ble minus 44,4 millioner kroner, mot pluss 52,1 millioner i 2015.

– Dette er selvsagt et resultat langt unna det vi er fornøyd med. Vi har operert i krevende markeder i et krevende år, og heldigvis er utsiktene slik at ingenting tyder på en gjentakelse i 2017, sier konsernsjef Jan A. Hestås.

Det er spesielt to forhold som er årsaken til resultatet. Det ene er at hovedtyngden av Kruse Smith-konsernets eiendomsvirksomhet er på Sørlandet og i Rogaland. Dette er de landsdelene som sterkest har vært rammet av nedgangen i oljesektoren, og denne har skapt ringvirkninger også inn i eiendomsmarkedet.

Den andre, tunge årsaken er tapene Kruse Smith må gjøre regnskapsmessige avsetninger for, knyttet til utbyggingen av Sarvfoss Dam i Bykle. Dammen var ferdigbygget i april 2014 og ble vesentlig dyrere enn budsjettert. En dom i Kristiansand Tingrett i april slår fast at Kruse Smith ikke får dekket hovedparten av disse merutgiftene. Konsernet pådrar seg derfor et tap på rundt 100 millioner kroner.

– Sammenfallet av et krevende eiendomsmarked og tapene knyttet til vår entreprenørvirksomhet gir oss et dårlig resultat. Heldigvis har Kruse Smith hvert år siden 2001 levert positive resultater, og har et solid økonomisk fundament, sier Hestås.

Hovedinntektene til Kruse Smith-konsernet kommer fra Kruse Smith Entreprenør AS og Kruse Smith Eiendom AS. I konsernregnskapet kommer driften i eiendomsselskapet så å si ut i null, mens driftsresultatet for entreprenørvirksomheten ble på minus 30,4 millioner kroner.

– Resultatene for begge selskapene burde vært vesentlig bedre, og vi har satt i gang endringsprosesser som skal sikre bedre tall inneværende år. Ordrereservene øker og vi ser bedringer i eiendomsmarkedet. Derfor forventer vi at 2017 blir et greit år, og den senere tids økning i ordrereserven og signaler i våre markeder, gjør også at vi har et positivt syn på 2018. Jeg skulle selvsagt ønsket at det siste regnskapet konsernet leverer med meg som toppsjef hadde vært bedre, men samtidig er jeg tilfreds med at påtroppende konsernsjef Heidi Wolden kommer til et solid selskap med en sterk bedriftskultur og stor stolthet over det vi bidrar med i samfunnet, avslutter Jan Hestås

Siste nyheter Vest-Norge

Bunnpris-eier med massiv boligsatsing

Nyheter / onsdag 28. juni 2017

Ikke glem dd-avtale ved salg av næringseiendom og selskaper

Nyheter / mandag 26. juni 2017

Utfordrer private til å komme med flere byarena-alternativer

Nyheter / fredag 23. juni 2017

Bare to alternativer står igjen som aktuelle for byarena

Nyheter / torsdag 22. juni 2017

Svensk elektrokonsern kjøper bergensfirma

Nyheter / tirsdag 20. juni 2017

Betonmasthæhre skal utvikle og bygge flytende hotell

Nyheter / tirsdag 20. juni 2017

Nyhetsbrev Eiendomsmagasinet

Få det beste av Eiendomsmagasinet i din innboks