Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

eindeks_logo_sort_2

 

Hvem leverer hva til eiendomsbransjen? Estate Vest sin Eindeks gir deg oversikten. Velg kategori og søk.

Tilbake til oversikt
 • Advokatfirmaet Harris

  Bransjer: Advokater

  Dreggsallmenningen 10/12 5003 Bergen
  post@harris.no

  www.harris.no

  Harris er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor næringseiendom. Vår bransjeerfaring og kompetansebredde sikrer klienten trygg, effektiv og økonomisk prosjektgjennomføring. Harris har spesialkompetanse innen bl.a. transaksjon, fast eiendom, skatt- og avgiftsrett, eiendomsutvikling, selskapsrett, entreprise og offentlige anskaffelser, ekspropriasjon, arbeidsrett, plan og-bygningsrett og prosess- og tvisteløsning.

 • Advokatfirmaet Riisa & Co

  Bransjer: Advokater

  Postboks 663 Sentrum 5807 Bergen

  55306386
  www.riisa.no

  Kompetansen du ikke har råd til å unnvære. Vårt firma har helt siden 90-tallet arbeidet innenfor fagfeltet fast eiendoms rettsforhold. Vi har særlig arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til blant annet: megler- og takstmannansvar bygg- og entrepriserett avhendingsloven bustadoppføringsloven håndverkstjenesteloven Flere av våre advokater underviser, eller har undervist innenfor fagfeltene, bl.a. i samarbeid med Norges Takseringsforbund, Handelshøyskolen BI og Juristenes Utdanningssenter.

 • Advokatfirmaet Thommessen

  Bransjer: Advokater

  Vestre Strømkaien 7 NO-5008 BERGEN

  55 30 61 00
  www.thommessen.no

  Thommessen har tilpasset seg og håndtert utviklingen i eiendomsmarkedet de siste årene, og firmaet er nå en av de aller største norske juridiske aktørene innen næringstransaksjoner. Dette har skjedd som følge av målbevisst oppbygning av vår organisasjon og fagkunnskap, samt vår genuine interesse for bransjen. Kompleksiteten i transaksjonene er store og tilsier at det er nødvendig for aktørene å ha med seg kvalifisert juridisk kompetanse fra første øyeblikk. Hensynet til mulig fremtidig omsetning av næringseiendom krever også planlegging lenge før en transaksjon blir aktuell. Våre advokater arbeider i team på tvers av firmaets kompetanseområder. Vi samarbeider også fortløpende med revisorer og teknisk ekspertise. Thommessens arbeidsoppgaver knyttet til fast eiendom inkluderer også alle tradisjonelle kompetanseområder som: · alminnelig husleierett · plan- og bygningsrett · utbyggingsavtaler · tomtefeste · konsesjon Thommessen er et ledende forretningsadvokatfirma med 295 medarbeidere, hvorav 180 advokater og advokatfullmektiger. Vi bistår norske og utenlandske klienter i privat og offentlig næringsliv med avanserte tjenester innen alle forretningsjuridiske områder. Våre advokater har bred prosedyreerfaring.

 • Deloitte Advokatfirma AS

  Bransjer: Advokater

  Damsgårdsveien 135 5892 BERGEN
  chdowning@deloitte.no
  55 21 82 01
  www.deloitteadvokatfirma.no

  Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med 200 profesjonelle medarbeidere med spisskompetanse innen transaksjoner, skatt og avgift samt forretningsjus. Advokatfirmaet er organisert i faggrupper og tverrfaglige bransjegrupper for på best mulig måte kunne yte service med høy faglig kvalitet overfor våre kunder. Dersom utførelsen av et oppdrag nødvendiggjør annen kompetanse enn den juridiske vil Deloitte Advokatfirma som en del av Deloitte også ha mulighet for å stille et tverrfaglig team med spisskompetanse også utenfor advokatfirmaet. Deloitte har i den senere tiden vunnet anerkjennelse i ulike bransjekåringer for sin kompetanse både individuelt og som advokatfirma. Deloitte ble i 2013 kåret til Tax Firm of the Year in Norway av International Tax Review. Internasjonalt er vi tilknyttet Deloitte Global Tax & Legal Network, et av verdens største nettverk av advokatfirmaer.

 • Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA

  Bransjer: Advokater

  Thormøhlens gate 53 D 5006 Bergen

  55 62 95 00
  www.gmco.no

  Garmann Mitchell leverer forretningsjuridiske tjenester fra kontorer i Bergen og Oslo. Vi verdsetter kunnskap, integritet og resultater. Det gjør også de oppdragsgivere vi ønsker å være rådgiver for. I praksis betyr dette å fokusere på kvalitet og etterstrebe tett relasjon mellom oppdragsgiver og utførende advokat. Vi legger vekt på å tilegne oss kunnskap om de målene oppdragsgiver har for sin virksomhet slik at oppdrag utføres med disse for øyet. Man trenger da heller ikke starte fra grunnlinjen ved neste oppdrag. Det sparer tid og kostnader. Tilgjengelighet og profesjonell opptreden står sentralt i måten vi utfører våre oppdrag på.

 • Kluge Advokatfirma DA

  Bransjer: Advokater

  Starvhusgaten 2B Pb 394 Sentrum, 5805 Bergen

  55 21 98 00
  www.kluge.no

  Vår avdeling for Eiendom og entreprise har de to siste tiår utviklet og befestet en posisjon som et av landets største og mest erfarne fagmiljøer. Avdelingen har topp rangerte og svært spesialiserte advokater innenfor offshore- og landentreprise, eiendomstransaksjoner og eiendomsutvikling. Gjennom langvarige relasjoner med mange av landets største offentlige og private byggherrer, rådgivere, entreprenører og bransjeorganisasjoner har vi en unik fagkompetanse og bransjeforståelse. Avdelingens samlede ekspertise gjør oss i stand til å yte bistand ved eiendomsoverdragelser, tomteerverv, regulerings- og planarbeid, samt i alle faser av et byggeprosjekt, fra strategiske vurderinger til kontraktinngåelse. Vi bistår også med oppfølging av byggeprosesser og ved avslutningen av kontraktsarbeid. Flere av avdelingens advokater er tilknyttet vår prosedyreavdeling og prosederer en rekke saker for de alminnelige domstoler og voldgiftsretter. Vi har over flere år mottatt topplasseringer innen bygg og anlegg, og mottok i 2015 topplassering fra de anerkjente byråene Legal500 og Chambers & Partners. Våre advokater deltar i lovutvalg, forfatter fagbøker og artikler, og det arrangeres jevnlig kurs innen avdelingens fagområde.

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no