Eiendomsmagasinet

Planprosesser – Hvordan avstemme både kommunens og utbyggernes forventninger?

Nyheter / fredag 28. juli 2017

Det følger av plan- og bygningsloven at kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av kommunens arealer og naturressurser og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet.

Dette er Bergens beste byggeprosjekter

Nyheter / fredag 28. juli 2017

Vi har spurt noen arkitekter om hva de synes er de beste byggeprosjektene i Bergen, gjennom tidene. Dette er hva de svarte.

Varierende leiemarked i Fyllingsdalen

Nyheter / onsdag 26. juli 2017

Fyllingsdalen er et av Bergens mest sentrale næringsområder, men har slitt med et noe dårlig rykte. Med Bybanen under planlegging og en del nyrenoverte kontorlokaler som trekker kunder, ser imidlertid utsiktene lysere ut.

Boligutviklerne må sikte seg inn mot en ny kjøpergruppe

Nyheter / mandag 24. juli 2017

Victor Norman er pensjonist, men representerer en kjøpegruppe med enorm kjøpekraft. Han mener boligutviklerne i langt større grad må ta denne kjøpegruppen på alvor.

Biltema får flytte-nei

Nyheter / fredag 21. juli 2017

Biltema på Nyborg vil flytte til Haukås, men Fylkesmannen stopper flyttingen da han mener den utløser mer trafikk.

Schjødt flytter over Vågen

Nyheter / fredag 21. juli 2017

Advokatfirmaet Schjødt er på flyttefot. I løpet av et par måneder flytter de over Vågen og inn i nye lokaler i Grieg-Gaarden.

Antallet leiesøk i Bergen stuper

Nyheter / onsdag 19. juli 2017

Mens det i fjor var flere store søk, så har det så langt i år bare vært to søk av noe størrelse ute i markedet.

Her kommer konverteringsprosjektene

Nyheter / tirsdag 18. juli 2017

Et av de største byutviklingsprosjektene i Bergen ligger i Spelhaugen, hvor Angarde har som ambisjon å utvikle en hel by med blant annet 3000 nye boliger.

Konverteringsprosjekter kan  gi nesten 10.000 nye boliger

Nyheter / mandag 17. juli 2017

En rekke konverteringsprosjekter står på trappene. Samlet vil de kunne gi nærmere 10.000 nye boliger i Bergen. 

– Avgjørende at Marin Klynge legges til Dokken

Nyheter / fredag 14. juli 2017

En Marin klynge på Dokken er ikke bare ønskelig, det er helt avgjørende for den videre utviklingen av Bergen. Det mener aktørene bak ”Visjon Dokken”.

Lærer av verdens smarteste bygg for å bygge enda smartere

Nyheter / onsdag 12. juli 2017

The Edge i Nederland er verdens smarteste bygg. I Stavanger bygger de nå et kontorbygg som skal lære av feilene som ble gjort i Nederland for så å sette en ny standard for smartbygg.

Kunstnere har tatt over de gamle Sabb-lokalene

Nyheter / tirsdag 11. juli 2017

I over 80 år var det motorer som ble produsert i Sabbs fabrikklokaler på Damsgård. Nå er taktfaste dunk byttet ut med alt fra kreative konstruksjoner til keramikk og gitarpedaler.

Krav til klarhet skapte uenighet i Kofa

Nyheter / mandag 10. juli 2017

KOFA sak 2017/36 viser at anskaffelsesregelverkets krav til klarhet kan være krevende å håndtere både for innkjøpere og for KOFA.

Savner god, helhetlig arkitektur i Bergen

Nyheter / mandag 10. juli 2017

Med Bergens plan for fortetning av ny bebyggelse, utfordres også spørsmålet om hva som er god arkitektur, ifølge Mette Svanes, direktør for plan- og bygningsetaten i Bergen kommune.

Byarkitekt med store visjoner for Bergen

Nyheter / fredag 7. juli 2017

Maria Molden blir Bergens første byarkitekt på 45 år. Hun har fokus på arkitekturens merverdi og ønsker å gi alle bergensere en smak av hva god arkitektur kan skape av muligheter.

Å ikke bygge energieffektivt oppfattes nå som risikabelt

Nyheter / torsdag 6. juli 2017

Nybygg som ikke er energieffektive og miljøvennlige innebærer økt risiko både for huseier og finansieringsinstitusjon - og risikoen øker for hvert år som går.

Nordea Liv kjøper Havnespeilet i Sandnes

Nyheter / onsdag 5. juli 2017

Nordea Liv har inngått avtale om kjøp av Havnespeilet i Sandnes. Eiendommen er det nye hovedkontoret til Sandnes Sparebank som stod ferdig i fjor.

LAB Entreprenør AS bygger nytt TINE meieri

Nyheter / mandag 3. juli 2017

LAB Entreprenør AS, et selskap i AF Gruppen (AFG), er valgt som totalentreprenør for det nye anlegget på 18.000 m2 med tilhørende utomhusanlegg på Flesland i Bergen.

TEK17 trer i kraft 1. juli 2017 – hva er nytt?

Nyheter / mandag 3. juli 2017

Forskrift med tekniske krav til byggverk (TEK17) trer i kraft fra og med lørdag 1. juli, og erstatter fra samme tidspunkt TEK10. Det er gjort en rekke endringer og tilpasninger i de tekniske kravene. Lovgiver ønsker med den nye forskriften å oppnå et enklere og klarere regelverk, som også skal bidra til å redusere byggekostnader.

Er det prosjektert etter TEK10, men ikke sendt inn søknad til kommunen?

Nyheter / mandag 3. juli 2017

Prosjekteringen av søknadspliktige tiltak er som oftest kommet langt før søknad om tillatelse til tiltaket er klar for innsendelse til kommunen. I dag er det mange pågående prosjekter som er prosjektert etter TEK10 som enda ikke er omsøkt til kommunen.

Nyhetsbrev Eiendomsmagasinet

Få det beste av Eiendomsmagasinet i din innboks