Eiendomsmagasinet
Sunniva Baarnes, fungerende seksjonsleder for BREEAM og Bærekraftige Bygg i Rambøll.

Bærekraftige bygg; bra for miljøet,
bra for helsen – bra for business

Nye tall fra Rambølls Green Market Study viser at nordmenn, i større grad enn sine nordiske naboer, bruker «bærekraft» for å forbedre eget omdømme og image.

Torgeir Hågøy

mandag 19. juni 2017 7:46 (Oppdatert 26. juni 2017 10:15)

I følge EU-kommisjonen står bygninger for en tredjedel av de globale klimagassutslippene. Med dette som bakgrunn ble «Green Market Study» etablert av Rambøll i 2008, for å støtte innovasjon og innsikt i utvikling i byggesektoren*.

Stort ansvar, stor mulighet
Det er estimert at vi tilbringer rundt 90 % av tiden vår innendørs. Og 98 % av operative kostnader i bygg er et resultat av brukernes behov. Dermed gir dette byggenæringen et stort ansvar, og samtidig en god mulighet, til å bidra til en positiv utvikling.
– En av de mest slående resultatene fra Green Marked Study er at tiltak for å bedre bærekraften i bygninger ikke bare gagner miljøet, men også bidrar til trivsel for brukerne. Dette øker igjen en bygnings kommersielle- og økonomiske verdi. Når man kan begynne å se på hvordan innemiljøene påvirker for eksempel sykefravær og produktiviteten vår, så begynner det å bli veldig spennende, sier Sunniva Baarnes, Fungerende seksjonsleder for BREEAM og Bærekraftige Bygg.
– Bærekraft er ikke et nødvendig onde eller hype, men noe som tilfører bygget og brukerne verdi. Når det er sagt ser vi stadig oftere veldig gode eksempler på utbyggere som tar dette på høyeste alvor, sier Baarnes.

Noen hovedfunn i undersøkelsen er:
• 90 % av respondentene anser bærekraft å være grunnleggende for vellykket forretningsvirksomhet.
• Nordmenn skiller seg ut som det landet hvor bærekraft i størst grad blir sett på som viktig for å forbedre image og omdømme.
•  Bærekraftige bygninger har rundt 3-5 % høyere eiendoms- og leieverdier, 5-10 % lavere driftskostnader, 3-5 % lavere ledig kapasitet – sammenlignet med «tradisjonelle» bygninger.
•  «Utslipp av emisjoner fra byggemateriale og kjemikalier  til innendørs luft», «Dagslys og belysningskvalitet» og «termisk komfort» er de viktigste bidragsyterne for å bedre brukernes helse og produktivitet.

«Liveable Buildings»
-Rambøll har lang og tverrfaglig erfaring med å se utover de fysiske aspektene av en bygning for å inkludere sosiale og kulturelle verdier. Dette innebærer å designe og bygge for brukernes behov – som for eksempel å sikre attraktive og sunne fellesarealer, og oppfordre brukerne til å samhandle med hverandre.

Siste nyheter Vest-Norge

Bunnpris-eier med massiv boligsatsing

Nyheter / onsdag 28. juni 2017

Ikke glem dd-avtale ved salg av næringseiendom og selskaper

Nyheter / mandag 26. juni 2017

Utfordrer private til å komme med flere byarena-alternativer

Nyheter / fredag 23. juni 2017

Bare to alternativer står igjen som aktuelle for byarena

Nyheter / torsdag 22. juni 2017

Svensk elektrokonsern kjøper bergensfirma

Nyheter / tirsdag 20. juni 2017

Betonmasthæhre skal utvikle og bygge flytende hotell

Nyheter / tirsdag 20. juni 2017

Nyhetsbrev Eiendomsmagasinet

Få det beste av Eiendomsmagasinet i din innboks