Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Maria Molden er Bergens nye byarkitekt.

Byarkitekt med store visjoner for Bergen

Maria Molden blir Bergens første byarkitekt på 45 år. Hun har fokus på arkitekturens merverdi og ønsker å gi alle bergensere en smak av hva god arkitektur kan skape av muligheter.

Redaksjonen

fredag 7. juli 2017 9:55 (Oppdatert 8. mai 2018 7:24)

Av Aasa Christine Stoltz

— God arkitektur har ringvirkninger som vi ikke vet rekkevidden av, sier Molden og utdyper;
— Arkitektur har en veldig kraft i seg. Jeg vil gjerne skape muligheter og gi folk smaken på arkitektur og dets merverdi. Smaken på hva gode steder er. Smaken på at god arkitektur skaper entusiasme, interesse, en bedre by og bo og virke i.
Bergen har tidligere hatt en egen byarkitekt i flere perioder, men ingen har hatt stillingen siden 1971.

Merverdi
I dag jobber Molden i arkitektgruppen CUBUS hvor hun har vært siden 1998 og utviklet seg ”både som mennesker og arkitekt,” ifølge henne selv. Hun er utdannet sivilarkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo og har arbeidet som arkitekt, byplanlegger, tettstedsutvikler og lærer. Etter sommeren starter hun altså i sin nye rolle hvor hun skal jobbe med å øke bevisstheten rundt god arkitektur, sette fokus på kvaliteten på alt fra bygninger, infrastruktur, byrom og landskap. Målet er at arkitektur skal spille en større rolle som driver i en bærekraftig utvikling av Bergen.
Hun har selv sett mange eksempler på hva god arkitektur kan gjøre med et miljø.
— Se på Jonsvollskvartalet. De har fått mange flere søkere og mer oppmerksomhet til jobbene, etter det nye bygget kom. De bruker bygget for det det er verdt til å vise seg frem, utvikle seg som bedrift og som aktør i byen.
Sparebanken Vest-bygget i Jonsvollkvartalet vant Eiendomsprisen i 2016. Arkitektgruppen CUBUS stod bak bygget.
Hun nevner også andre eksempler som det nye høyskolebygget på Kronstad.
— Her har det vært en stor tilstrømming av studenter og nye forskning. Folk er stolt av det nye bygget og inviterer til spennende internasjonalt  samarbeid. Arkitekturen skaper engasjement og muligheter man kanskje ikke hadde tenkt på da en startet byggeprosjektet, sier Molden.
Hun peker på at god arkitektur gir merverdi og er viktig for eksempelvis næringslivet i Bergen gjennom å tilby attraktiv arbeidsplass.
— Byen skal bli valgt. Dette dreier seg om både å være en boligpreferanse og arbeidsplasspreferanse. For å tiltrekke gode folk mener jeg arkitekturen spiller en kjempeviktig rolle.
— Dette er jo vel så mye samfunnsbygging, sier hun.

Overganger og sammenhenger
Arkitektur er mye mer enn et bygg eller en fasade, selv om den også er viktig for mange.
For Molden oppstår god arkitektur i hvordan man setter sammen delene til gode steder og rom, ute og ute. Det er i overgangene og møtene mellom rommene at mulighetene i arkitekturen oppstår. For å berike byen, byrommene, boligene og arbeidsplassene må vi være nøye på hvordan disse møtene utformes både i materialbruk og funksjonalitet, hevder hun.
— Arkitektur for meg er mye i overgangene. Det er disse overgangene vi må dyrke og utvikle, sier hun.
— God arkitektur for meg er når man setter et bygg inn i byen og det bidrar til noe som inspirerer til ny bruk og ny utvikling av omgivelsene rundt.
Fortettingen av Bergen byr på nye utfordringer og krever at man tenker mer på urban kvalitet. Nye steder og kvaliteter skal skapes og da kan vi ikke bare fortsette som før, ifølge Molden.
— Mange av fortettingsplanene består av en stor del bolig. Boligene har fått en ny oppgave, nemlig å bygge byen og skape sentrumsområdene våre. Da er det viktig at boligene tenkes inn i en større sammenheng. Byen er gater, plasser og bygningsmasse, ikke enkeltprosjekter. Da er det viktig at vi prøver å endre innstillingen vår på hva hvert enkelt prosjekt kan bidra med, sier hun.
Molden er derfor bevisst på å jobbe mot ulike aktører og få alle med på en ny type rolleforståelse; at hver aktør er en del av en større sammenheng.

Visjoner
I Bergen er mange stolte av historien. Ifølge Molden er man litt for flinke til å hegne om denne. Men for å oppnå en bedre by, må man også ha visjoner om hvordan vi vil ha det slik at man kan bygge nye steder å være stolt av i fremtiden.
— Det er vanskelig å fortette, bygge by, uten at man har visjoner. For Bergen kan faktisk bli bedre! Vi kan få bedre byrom, flottere bygninger, viktigere arbeidsplasser og mer mangfold hvis vi alle sammen strekker oss litt lenger hver gang vi tar valg på byens vegne og ikke bare gjør det slik vi alltid har gjort det, sier hun.
Hun mener det er en litt selvfornøyd mentalitet i denne byen og at man må få til en felles mentalitetsendringen i forhold til å ville utvikle byen.
”Tilfeldighetens by” har Bergen blitt kalt med bakgrunn i arkitekturen.
— Tilfeldighetens by kommer den fortsatt til å være, men vi skal være flere som skal være interessert i å bygge godt. Den nåværende arkitekturen i Bergen er i utvikling og mye bra er på trappene. Når vi bygger tettere må vi jobbe mer med prosjektene for at de skal fungere i byen.

 

Hva tenker du om økonomisk utfordringer høyere krav kan bety for utbyggere?
— Jeg tenker at god arkitektur ikke nødvendigvis er dyrere, den er bare tenkt lenger slik at den får til flere kvaliteter av det man har til rådighet.
I boligproduksjonen kan man eksempelvis åpne opp for mer variasjon og spennende kvaliteter i boligen og tilstøtende arealer. Hun mener kjøperne bør stille krav. Dersom en bolig har andre typer kvaliteter som høyde under taket, mer fleksible rom eller smarte løsninger knyttet til deling og fellesrom, kan tilbyder selge boligen til en annen pris, mener hun.
Som landets første byarkitekt på lang tid håper hun at rollen og oppgavene kan finne et virksomt handlingsrom og være et godt eksempel for andre byer til etterfølgelse
— Nå går Bergen foran. Og byarkitekten er en invitasjon til hele byen om å bruke denne anledningen til å vise hva vi får til. Jeg håper næringslivet skjønner at vi sammen må gjøre det beste ut av dette. Jeg inviterer alle med til å tenke høyt om utviklingen av arkitekturen i Bergen, avslutter Molden.

(Visited 633 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Skjeggkre – gått ut på dato?

Nyheter / torsdag 25. april 2019

Fyller på med leiligheter i Åsane

Nyheter / onsdag 24. april 2019

Gjennomførte storstilt renovering

Nyheter / tirsdag 23. april 2019

BOB satser på byggdrifterne

Nyheter / tirsdag 23. april 2019

Fikk nei til 40 boliger

Nyheter / mandag 22. april 2019

Nå kommer proptech-teknologi som gjør byggene effektive og smarte

Nyheter / tirsdag 16. april 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no