Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Mette Svanes, direktør for plan- og bygningsetaten i Bergen kommune.

Savner god, helhetlig arkitektur i Bergen

Med Bergens plan for fortetning av ny bebyggelse, utfordres også spørsmålet om hva som er god arkitektur, ifølge Mette Svanes, direktør for plan- og bygningsetaten i Bergen kommune.

Redaksjonen

mandag 10. juli 2017 11:02 (Oppdatert 17. oktober 2017 23:18)

Av Aasa Christine Stoltz

Svanes sier det er en utfordring i Bergen å oppnå god nok kvalitet på det som bygges. Ofte ender det opp som en diskusjon hvor utbyggere og kommunen har ulike meninger for hva som er god kvalitet og arkitektur, istedenfor at man enes om hva dette faktisk innebærer.
—  Vi sliter fortsatt med utbyggere som ønsker å tyne høyder og bredder for mye. Det som er utfordrende er at vi hele tiden står i en kamp der noen vil presse på for å bygge mest mulig mens vi skal sikre kvaliteten. Vi trenger å drøfte hva som er god arkitektur, hva er bra kvalitet i forhold til omgivelsene våre. Det skal ikke bare handle om meninger, men om kvalitative ting, sier Svanes.
Svanes er dermed opptatt av at god arkitektur ikke handler kun om bygget, men om helheten.
— I fagetaten er vi opptatt av helheten i et prosjekt, det vil si sammenheng mellom omgivelser og bygg, mellom uterom og bygg, gatebredder i forhold til høyder. Sammenhengene må stå i forhold til omgivelsene. Et bygg er ikke pent bare for det er pent i seg selv, påpeker hun.
For bygget sin del er det også en del parametere for hva som er god arkitektur, ifølge Svanes.
— Dette har med volum å gjøre, fasadelengder, høyder. Hvis du har en veldig lang fasade, må man bryte opp fasaden, modellere den ved å skape brudd. Utbyggerne vil gjøre byggene enklere, for det er rimeligere. Men bygget må fremstå med riktige proporsjoner slik at det harmonerer med omgivelsene, påpeker hun.

Fortetning = større utfordringer
Bergen kommune legger opp til en fortetning rundt kollektivknutepunktet Bybanen.
Denne tenkningen blir sterkere og sterkere, ifølge plansjefen. Dette betyr igjen enda større utfordringer med hensyn til å få til en helhetlig og god arkitektur der hele utformingen av bygget i sine omgivelser blir hensyntatt.
—  Jo tettere vi skal bo, jo større utfordringer tror jeg vi møter i forhold til å bygge med god kvalitet. Dette er fortsatt nytt for oss. Mange etterspør de gamle kvalitetene med stor plass, hage, grønn plen og private areal rundt seg.
Hun mener at når vi skal bo tett må vi finne de nye idealene.
— Det er der jeg mener vi trenger de gode eksemplene som er arealeffektive, men som samtidig klarer å ta vare på kvalitet, sier Svanes.
Hun understreker at ansettelsen av en ny byarkitekt er et virkemiddel som kan bidra til å sette dette spørsmålet på dagsorden og få frem gode prosjekter.

En felles utfordring
Svanes håper det offentlige og privat sammen kan fokusere på hva som er utfordringene for Bergen fremover.
— Vi har en felles utfordring, både det offentlige og det private, i å få til gode sammenhenger og sammen jobbe for god kvalitet. Det offentlige må bidra med infrastruktur og offentlige tilbud. Vi må sammen ha vilje til å løfte på kvalitet i noe som enda er litt nytt; dette med å bygge tette, flerfunksjonelle byområder. Vi gjorde det før i tiden når folk bodde i byen, men vi må gjøre det på en ny måte.

Siste nyheter Vest-Norge

Erfaren duo bryter med DNB og starter eget meglerforetak

Nyheter / onsdag 18. oktober 2017

Har hentet verdenskjent arkitekt til bergensprosjekt

Nyheter / tirsdag 17. oktober 2017

Bergenshotell på prestisjetung liste

Nyheter / tirsdag 17. oktober 2017

Trenger ikke flere mellomklasse-hoteller

Nyheter / mandag 16. oktober 2017

– Det har vært en hyggelig reise

Nyheter / fredag 13. oktober 2017

Mer konvertering i Bergen

Nyheter / onsdag 11. oktober 2017

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no