Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SLIK: Dersom de fire aktørene bak Visjon Dokken får det som de vil, så vil Akvariet flytte til Dokken. (ILLUSTRASJON: Asplan Viak)

Vil ha Akvariet til Dokken
– slik kan det bli seende ut

Aktørene som stod bak Visjon Dokken vil ha Akvariet til Dokken og tror det vil kunne fungere som en motor i utviklingen av området.

Torgeir Hågøy

torsdag 9. mars 2017 6:12 (Oppdatert 8. mai 2018 7:26)

– Dette er en utrolig spennende skisse, og ville absolutt være en drøm å få kunne realisert for Akvariet i Bergen. En slik utforming ville brakt noe unikt til Bergen og gjort at vi igjen ville hatt et akvarium som omverden ville se opp til, sier Geir Olav Melingen, Direktør for Akvariet i Bergen.

Må gjøre noe uansett
Bak prosjektet står Asplan Viak, MAD arkitektur, OBOS og EGD Property. Prosjektet presenteres på et frokostseminar i dag, og den bærende ideen er at Akvariet i Bergen kan og bør samlokaliseres med den marine klyngen i et nytt og enestående prosjekt.
Statsbygg har ferdigstilt Konseptvalgutredningen (KVU)«Lokalisering marine forsknings- og utviklingsvirksomheter i Bergen». Her står fordelene av å samlokalisere akvariet og marin klynge beskrevet. Akvariet i Bergen ligger i dag ved siden av Havforskningsinstituttet (HI) og de deler blant annet vannrenseanlegg. Slike anlegg er kostbare, priset til flere hundre millioner. HI skal flytte inn i den nye marine klyngen, og nytt vannrenseanlegg må derfor bygges.
Samtidig har Akvariet i Bergen signalisert (aktualisert gjennom en Statsbygg rapport) at Akvariet kun har mellom 10 og 15 år igjen i dagens lokaler. Etter dette står de igjen med 3 valg:

  1. Stenge dørene for godt
  2. Ruste opp dagens akvarium og vannrenseanlegg (da må alle dyrene overføres til midlertidige akvarier andre steder)
  3. Flytte inn i nytt akvarium

Bergens nye kraftsenter må legges til Dokken
KVU for Marin klynge har enda ikke konkludert på hvilken tomt som skal nyttes til den kommende samlokaliseringen. Flere aktører kjemper for å få klyngen, blant annet Marineholmen og Laksevåg verft.
– EGD og OBOS har ingen eierinteresser på Dokken, men øsnker å spille en rolle i byutviklingen gjennom attraktiv fortetting og bybygging. Kan vi lokalisere Marin Klynge og Akvarietpå Dokken vil dette kunne være en motor på lik linje med Operaen i Bjørvika, for utviklingen av fremtidens Bergen. Dersom kommune, privateaktører og staten går sammen, er dette ikke bare gjennomførbart, men vil også kunne skape ny attraksjon og identitet i byen, sier Tor Fredrik Müller, administrerende direktør i EGD Property, og Jorunn Nerheimregiondirektør i OBOS.

– En drøm for Akvariet Bergen
I pressemeldingen skriver de fire aktørene at prosjektet «Visjon Dokken» for et år siden viste hvilke byutviklingsmuligheter som ligger i Bergen Havns arealer på Dokken. De mener også at visjonen omhandlet hvordan man gradvis kan transformere Bergen Havn til bærekraftig by, gjennom ulike gjennomføringsmodeller og etappevis flytting av Bergen havn.
– Vi må gå bort fra å tenke byutvikling som seriekoplet arkitektur. Vi har skapt en visjon for Marin Klynge og Akvariet i Bergen med fokus på byrommet. I stedet for å jage etter «signalbygg» tror jeg vi skal tørre å diskutere «signalbyrom» og «signalinnhold». La funksjonene og livet inne og mellom byggene bli det vi viser frem, sier Fredrik Barth, sivilarkitekt og fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak prosjektleder for visjonen.

(Visited 821 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Skjeggkre – gått ut på dato?

Nyheter / torsdag 25. april 2019

Fyller på med leiligheter i Åsane

Nyheter / onsdag 24. april 2019

Gjennomførte storstilt renovering

Nyheter / tirsdag 23. april 2019

BOB satser på byggdrifterne

Nyheter / tirsdag 23. april 2019

Fikk nei til 40 boliger

Nyheter / mandag 22. april 2019

Nå kommer proptech-teknologi som gjør byggene effektive og smarte

Nyheter / tirsdag 16. april 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no